Verksamhet

Föreningen bildades hösten 1993 i Lund och har ett 20-tal medlemmar. Vi vill skapa ett forum för dansglädje, sprida kännedom om folkdanser och folkmusik från det ungerska kulturområdet samt verka för ett interkulturellt utbyte. Forrás betyder källa på ungerska och namnet syftar på den kulturella kunskapskälla som vi vill hämta inspiration från och förmedla vidare. Vår repertoar består främst av pardanser (csárdás) och solodanser som legényes.

Läs mer om vad föreningen gjort
genom åren

Styrelsen

Ordförande: Annika Nilsson, vice ordförande: Jens Cameron
Sekreterare: Ida Thelander, Kassör: Céline Fernandez
Design: Formkontoret